Gezegden W

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Mensen in hun waarde laten.

Betekenis: Met respect behandelen ondanks menings- of cultuurverschillen.

Gezegde: Het paard achter de wagen spannen.

Betekenis: Een probleem totaal verkeerd aanpakken.

Gezegde: Van de wal in de sloot (helpen).

Betekenis: De situatie verergeren in plaats van verbeteren.


Gezegde: Van twee walletjes eten.

Betekenis: Overal zijn voordeel mee doen (negatief).


Gezegde: Tussen de wal en het schip geraken.

Betekenis: In de knel komen.


Gezegde: De beste stuurlui staan aan wal.

Betekenis: Wie het werk niet uitvoert heeft het meeste commentaar over hoe het uitgevoerd zou moeten worden.


Gezegde: Er warmpjes bijzitten.

Betekenis: Over ruime financiële middelen beschikken.


Gezegde: De vuile was buiten hangen.

Betekenis: Over de eigen onaangename zaken spreken met buitenstaanders.


Gezegde: Het water loopt hem in de mond.

Betekenis: Hij heeft er heel veel trek in.


Gezegde: In het water vallen.

Betekenis: Falen (een opzet, een voornemen, een plan), mislukken, niet doorgaan.


Gezegde: Boven water halen.

Betekenis: Tevoorschijn halen.


Gezegde: Boven water komen.

Betekenis: Tevoorschijn komen, verschijnen.


Gezegde: Water naar de zee dragen.

Betekenis: Overbodig werk doen.


Gezegde: Water bij de wijn doen.

Betekenis: Compromissen zien te sluiten.


Gezegde: Aan de weg timmeren.

Betekenis: Veel activiteiten ontplooien en daarmee naar buiten treden om verandering en vernieuwing te bewerkstelligen.


Gezegde: Naar de bekende weg vragen.

Betekenis: Overbodig handelen.


Gezegde: De weg kwijt zijn.

Betekenis: Zich onhandig opstellen, onverstandige keuzes maken.


Gezegde: Alle wegen leiden naar Rome.

Betekenis: Er zijn meerdere methoden om iets te bereiken.


Gezegde: Haar wil is wet.

Betekenis: Als wat zij wil niet gebeurt, dan ontstaan er grote conflicten.


Gezegde: Boven de wet staan.

Betekenis: Niet gebonden zijn aan de wet.


Gezegde: Voor elk wat wils.

Betekenis: Er zit voor iedereen wel wat bij.


Gezegde: Waar een wil is, is een weg.

Betekenis: Als je het wil is alles mogelijk.


Gezegde: De wind in de zeilen hebben.

Betekenis: Succes boeken dankzij gunstige omstandigheden.


Gezegde: De wind mee hebben.

Betekenis: Succes boeken dankzij gunstige omstandigheden.


Gezegde: De wind van voren krijgen.

Betekenis: Een stevig standje in ontvangst nemen.


Gezegde: Met alle winden waaien of zeilen.

Betekenis:Door alles en iedereen laten beïnvloeden.


Gezegde: Tel uit je winst.

Betekenis: Kijken waar je het meeste voordeel bij hebt.


Gezegde: Dat staat niet in zijn woordenboek.

Betekenis: Dat kent hij niet, daar doet hij niet aan mee, heeft hij nog nooit van gehoord.


Gezegde: Het zal mij worst wezen.

Betekenis: Het maakt voor mij geen enkel verschil.


Gezegde: Of je worst lust!

Betekenis: Antwoord als iemand "Wat?!" zegt.