Gezegden V

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Dat was op de valreep.

Betekenis: Dat is maar net gelukt.

Gezegde: Uit z'n rol vallen.

Betekenis: Tijdens het spelen iets zeggen of doen wat niet bij de rol hoort.

Gezegde: Uit een ander vaatje tappen.

Betekenis: De toon van het gesprek wijzigen, van onderwerp veranderen.


Gezegde: Iets in de verf zetten.

Betekenis: Beklemtonen, accentueren.


Gezegde: Uit de verf komen.

Betekenis: Goed gelukt zijn.


Gezegde: Iemand villen.

Betekenis: Iemand te veel laten betalen.


Gezegde: Iemand wel kunnen villen.

Betekenis: Erg kwaad zijn op iemand.


Gezegde: De vinger op de zere plek leggen.

Betekenis: Precies aangeven waar het pijnlijke probleem zit.


Gezegde: Een vinger in de pap hebben.

Betekenis: Invloed op of zeggenschap over iets hebben.


Gezegde: Iemand om de vinger winden.

Betekenis: Grote invloed op iemand hebben.


Gezegde: Iemand op de vingers kijken.

Betekenis: Scherp toezien hoe iemand iets doet, zodat elke fout direct opgemerkt wordt.


Gezegde: Iemand op de vingers tikken.

Betekenis: Iemand berispen.


Gezegde: Iets door de vingers zien.

Betekenis: Een overtreding niet bestraffen.


Gezegde: Zich in de vingers snijden.

Betekenis: Zichzelf benadelen.


Gezegde: Zich als een vis in het water voelen.

Betekenis: Zich helemaal op zijn plaats voelen.


Gezegde: Met vlag en wimpel slagen.

Betekenis: Met een zeer goede beoordeling slagen.


Gezegde: Weten wat voor vlees je in de kuip hebt.

Betekenis: Weten wat er gaande is. Weten met wat soort medemens je te doen hebt.


Gezegde: Hij ziet ze vliegen.

Betekenis: Aangevend dat deze persoon iets zou zien vliegen waar dat het niet doet, daarmee indicerend dat deze persoon gek is.


Gezegde: Geen vlieg kwaad doen.

Betekenis: Uitsluitend goede bedoelingen hebben, niemand tot last zijn.


Gezegde: Twee vliegen in één klap slaan.

Betekenis: Met een enkele handeling, twee keer een winst behalen.


Gezegde: Voet bij stuk houden.

Betekenis: Niet toegeven.


Gezegde: Een pechvogel.

Betekenis: Iemand die steeds tegenslag heeft.


Gezegde: Hij is een vreemde vogel.

Betekenis: Hij gedraagt zich raar.


Gezegde: Iemand het voordeel van de twijfel gunnen.

Betekenis: Een onzekere factor voor hem zo gunstig mogelijk laten meetellen.


Gezegde: Er is geen vuiltje aan de lucht.

Betekenis: Optimale omstandigheden.


Gezegde: Op de vuist gaan.

Betekenis: Knokken.


Gezegde: Een vuist maken.

Betekenis: Krachtig opstellen.


Gezegde: Als een lopend vuurtje.

Betekenis: Zich snel verspreidend (van een bericht of nieuwtje).


Gezegde: Ergens de hand voor in het vuur durven te steken.

Betekenis: Ergens zonder bedenkingen van overtuigd zijn.


Gezegde: In vuur en vlam staan.

Betekenis: Erg enthousiast zijn.


Gezegde: Olie op het vuur gooien.

Betekenis: Een controverse verder doen escaleren.


Gezegde: Met vuur spelen.

Betekenis: Iets ondernemen dat waarschijnlijk slecht zal aflopen.


Gezegde: Als klap op de vuurpijl.

Betekenis: Als iets extra's.