Gezegden U

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Een uil of uilskuiken zijn.

Betekenis: Dom zijn.

Gezegde: We zijn er uit.

Betekenis: We hebben de oplossing gevonden.

Gezegde: Ik ben geen uithangbord.

Betekenis: Ik heb meer te doen, ik blijf niet wachten/zo staan.

Gezegde: Iemand die behoorlijk kan uitpakken.

Betekenis: Iemand die ongeremd zijn toorn kan uiten.