Gezegden S

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: In iemands schaduw staan.

Betekenis: Niet opvallen omdat iemand anders meer opvalt.

Gezegde: Schipbreuk lijden.

Betekenis: Het niet tot zijn doel geraken; mislukken.

Gezegde: Zijn schip is binnen.

Betekenis: Hij heeft zijn fortuin gemaakt.

Gezegde: Schoon schip maken.

Betekenis: Grote opruiming houden en alles helder maken.

Gezegde: De stoute schoenen aantrekken.

Betekenis: Iets doen wat moed vergt.

Gezegde: Iemand iets in de schoenen schuiven.

Betekenis: Iemand aanwijzen als de schuldige of als de verantwoordelijke voor een mislukking.

Gezegde: Naast zijn schoenen lopen.

Betekenis: Een te hoge dunk van zichzelf hebben.

Gezegde: Een schot voor de boeg.

Betekenis: Een uitspraak of vraag als eerste aanzet tot een gesprek of discussie

Gezegde: De sigaar zijn.

Betekenis: Ongeluk hebben (veelal door een anders toedoen).

Gezegde: Een sigaar uit eigen doos presenteren.

Betekenis: Iemand iets aanbieden dat in feite door de ontvanger zelf is betaald.

Gezegde: Voor Sinterklaas spelen.

Betekenis: Alle wensen vervullen, alles voor iedereen betalen.

Gezegde: Ik ben Sinterklaas niet.

Betekenis: Niet alles voor niets doen.

Gezegde: Helemaal van slag zijn.

Betekenis: In de war zijn.

Gezegde: Hij stond te slapen.

Betekenis: Hij lette niet op.

Gezegde: Uit zijn slof schieten.

Betekenis: Kwaad uitvallen.

Gezegde: Dat zit wel snor.

Betekenis: Dat komt wel goed.

Gezegde: Er een soepie van maken.

Betekenis: onordelijk te werk gaan.

Gezegde: In de soep lopen.

Betekenis: Volledig mislukken (van een plan).

Gezegde: Iemand van de sokken rijden, lopen.

Betekenis: Iemand (bijna) omver rijden of lopen.

Gezegde: Een held op sokken.

Betekenis: Iemand die zich dapper voordoet, maar in werkelijkheid niets durft. Een bangerik.

Gezegde: In zijn sop gaar laten koken.

Betekenis: Zijn kritiek en protesten negeren.

Gezegde: Het ruime sop kiezen.

Betekenis: Op zee gaan.

Gezegde: Een speld in een hooiberg.

Betekenis: Iets wat vrijwel onvindbaar is.

Gezegde: Zo stil dat je een speld kunt horen vallen.

Betekenis: Bijzonder stil.

Gezegde: De spijker op de kop slaan.

Betekenis: De kern van de zaak benoemen.

Gezegde: Spuit elf geeft ook modder.

Betekenis: Over iemand die een loze opmerking maakt of iets zegt wat al gezegd is.

Gezegde: De eerste stap zetten.

Betekenis: Initiatief nemen.

Gezegde: Te hard van stapel lopen.

Betekenis: Iets te snel aanpakken.

Gezegde: Geen steek zien.

Betekenis: Niets zien.

Gezegde: Iemand in de steek laten.

Betekenis: Iemand aan zijn lot overlaten.

Gezegde: Een steek(je) laten vallen.

Betekenis: Een fout maken.

Gezegde: Steenrijk.

Betekenis: Uitzonderlijk rijk.

Gezegde: Een steentje bijdragen.

Betekenis: Ergens een bijdrage aan leveren.

Gezegde: In het stof bijten.

Betekenis: De strijd verliezen.

Gezegde: Stomdronken.

Betekenis: Helemaal bezopen, meer alcohol genuttigd hebbend dan men aankan.

Gezegde: Een storm in een glas water.

Betekenis: Drukte maken om (bijna) niets.

Gezegde: Iemand op straat zetten.

Betekenis: Iemand ontslaan.

Gezegde: Dat is een stuk!

Betekenis: Dat is een aantrekkelijk persoon.

Gezegde: Iemand van zijn stuk brengen.

Betekenis: Iemand onzeker maken.