Gezegden P

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Voor paal staan.

Betekenis: Voor schut staan.

Gezegde: Als een paal boven water staan.

Betekenis: Aan geen twijfel onderhevig zijn.

Gezegde: Als puntje bij paaltje komt.

Betekenis: Als het erop aankomt.

Gezegde: Het beste paard van stal.

Betekenis: De belangrijkste persoon in het gezelschap.

Gezegde: De prins op het witte paard.

Betekenis: De man van je dromen.

Gezegde: Het paard achter de wagen spannen.

Betekenis: Een probleem totaal verkeerd aanpakken.

Gezegde: Het paard van Troje binnenhalen.

Betekenis: Door onnadenkendheid of onnozelheid de vijand toelaten.

Gezegde: Honger als een paard hebben.

Betekenis: Grote honger hebben.

Gezegde: Op het verkeerde paard wedden.

Betekenis: Een verkeerde inschatting maken.

Gezegde: Op zijn stokpaardje zitten.

Betekenis: Over zijn lievelingsthema spreken.

Gezegde: Van het padje af zijn.

Betekenis: In de war zijn, malende. Maar ook: prettig gestoord zijn.

Gezegde: Bij de pakken neerzitten.

Betekenis: Ontmoedigd zijn.

Gezegde: Voor Pampus liggen.

Betekenis: Niet meer verder kunnen.

Gezegde: In de pan hakken.

Betekenis: Een tegenstander verpletterend verslaan.

Gezegde: Een vinger in de pap hebben.

Betekenis: Invloed hebben.

Gezegde: Er wel pap van lusten.

Betekenis: Er niet genoeg van kunnen krijgen.

Gezegde: Wanneer Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Betekenis: Nooit.

Gezegde: Hij heeft peper in zijn achterwerk of reet.

Betekenis: Hij heeft een hoog tempo.

Gezegde: Iemand iets inpeperen.

Betekenis: Iemand iets betaald zetten, goed laten voelen.

Gezegde: Peperduur.

Betekenis: heel erg duur.

Gezegde: Binnen de perken blijven.

Betekenis: Zodanig beperkt blijven dat het niet teveel overlast of schade veroorzaakt.

Gezegde: Daar heb ik geen hoge pet van op.

Betekenis: Ik geloof niet dat hij/zij tot veel in staat is/zijn.

Gezegde: Dat gaat me boven de pet.

Betekenis: Dat is te ingewikkeld voor mij.

Gezegde: Ergens met de pet naar gooien.

Betekenis: Een taak bijzonder slordig uitvoeren.

Gezegde: Met de pet rondgaan.

Betekenis: Geld inzamelen.

Gezegde: Petje af!

Betekenis: Respect betonen voor hoe iemand iets voor elkaar gekregen heeft.

Gezegde: Een hoge Piet.

Betekenis: Iemand van hogere rang of stand.

Gezegde: Een Pietje precies.

Betekenis: Iemand die de dingen altijd heel precies wil doen.

Gezegde: Meedoen of erbij staan voor Piet Snot.

Betekenis: Meedoen zonder toegevoegde waarde, en zonder erkenning.

Gezegde: De pik hebben op iemand.

Betekenis: Hekel aan iemand hebben.

Gezegde: Op je plaat gaan.

Betekenis: Vallen.

Gezegde: De plank misslaan.

Betekenis: Niet het goede inzicht hebben; ernaast zitten.

Gezegde: Dat is niet pluis.

Betekenis: Dat is verdacht, niet in orde.

Gezegde: We zullen ze eens een poepie laten ruiken.

Betekenis: We zullen iets doen dat hen zal verbluffen (vooral toegepast in situaties waar sprake is van competitie).

Gezegde: Uit de losse pols.

Betekenis: Iets schijnbaar zonder moeite doen.

Gezegde: Poolshoogte nemen.

Betekenis: Een situatie verkennen, op onderzoek uitgaaan.

Gezegde: De poten onder iemands stoel wegzagen.

Betekenis: Iemands positie verzwakken.

Gezegde: Geen poot aan de grond kunnen krijgen.

Betekenis: Geen schijn van kans blijken te hebben.

Gezegde: Iets op poten zetten.

Betekenis: Met iets beginnen.

Gezegde: Je kunt van mij de pot op.

Betekenis: Je doet maar waar je zin in hebt.

Gezegde: Het is een pot nat.

Betekenis: Het is allemaal hetzelfde.

Gezegde: Op ieder potje past wel een dekseltje.

Betekenis: Voor iedereen bestaat er een geschikte levenspartner.

Gezegde: Hij maakt er een potje van.

Betekenis: Hij gaat niet geordend te werk.

Gezegde: De puntjes op de i zetten.

Betekenis: De laatste details afwerken.

Gezegde: Dat is geen punt.

Betekenis: Dat is geen probleem. (Dat is helemaal geen argument.)

Gezegde: Ergens een punt achter zetten.

Betekenis: Er voorgoed mee stoppen.

Gezegde: In de put zitten.

Betekenis: Depressief zijn.

Gezegde: Een bodemloze put.

Betekenis: Dat kost ontzettend veel geld.