Gezegden O

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Zich een ongeluk lachen.

Betekenis: Hetzelfde als 'In een deuk liggen', niet meer bijkomen van het lachen.

Gezegde: Iets/iemand op het oog hebben.

Betekenis: Voor zichzelf al iets/iemand hebben uitgekozen.

Gezegde: Een oogje op iemand hebben.

Betekenis: Tedere, mogelijk verliefde, gevoelens voor iemand koesteren.

Gezegde: Ergens oog voor hebben.

Betekenis: Iets waarderen.

Gezegde: Iemand de ogen uitsteken.

Betekenis: Iemand jaloers maken door de aandacht te vestigen op iets wat men heeft, en wat de ander ontbreekt.

Gezegde: Je ogen uitkijken.

Betekenis: Het prachtig vinden om iets te zien.

Gezegde: Zich achter de oren krabben.

Betekenis: Door een onverwachte, zorgelijke ontwikkeling tot nadenken gestemd zijn.

Gezegde: Er wel oren naar hebben.

Betekenis: Wel zin hebben in een voorstel.

Gezegde: Hoe ouder, hoe gekker.

Betekenis: Oude mensen kunnen soms vreemd doen.

Gezegde: Overstag gaan.

Betekenis: Zich ten slotte toch laten overreden om aan een verzoek te voldoen. Een andere weg inslaan.