Gezegden N

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Gezegden:

- Een gezegde is een groep woorden die gezamelijk één betekenis hebben.

- meestal kan die betekenis niet uit de afzonderlijke woorden worden afgeleid.

- de zin moet in zijn geheel worden begrepen.

Gezegde: Het naadje van de kous willen weten.

Betekenis: Alle details willen weten.

Gezegde: Door het oog van de naald kruipen.

Betekenis: Ternauwernood ontsnapt aan gevaar.

Gezegde: Nee heb je, ja kun je krijgen.

Betekenis: Je kunt het altijd proberen.

Gezegde: Uit zijn nek praten (kletsen).

Betekenis: Onzin verkopen.

Gezegde: Iemand met de nek aankijken.

Betekenis: Iemand niet als volwaardig beschouwen.

Gezegde: Achter het net vissen.

Betekenis: Pech hebben, net een gelegenheid missen.

Gezegde: Het gaat aan zijn neus voorbij.

Betekenis: Hij loopt iets mis.

Gezegde: Een (goede) neus voor iets hebben.

Betekenis: Precies aanvoelen hoe iets moet of gaat.

Gezegde: Iemand bij de neus nemen.

Betekenis: Iemand voor de gek houden; iemand bedriegen.

Gezegde: Iemand met de neus op de feiten drukken.

Betekenis: Iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren.

Gezegde: Zijn neus voor iets ophalen.

Betekenis: Iets minderwaardig achten.

Gezegde: Een frisse neus halen.

Betekenis: Naar buiten gaan.

Gezegde: Het neusje van de zalm.

Betekenis: Het beste deel.

Gezegde: Met zijn neus in de boter vallen.

Betekenis: Precies op het juiste moment ergens aanwezig zijn.

Gezegde: Zijn neus in andermans zaken steken.

Betekenis: Zich bemoeien met zaken die je niet aangaan.

Gezegde: Niet verder kijken dan zijn neus lang is.

Betekenis: Kortzichtig zijn.

Gezegde: Dat was op het nippertje.

Betekenis: Dat is maar net gelukt.

Gezegde: Uit het jaar nul.

Betekenis: Volkomen ouderwets, achterhaald, uit de mode (bv. 'Dat hoedje van tante Petronella komt echt uit het jaar nul.').

Gezegde: Iemand op zijn nummer zetten.

Betekenis: Iemand zeer nadrukkelijk op zijn fouten wijzen, op een wijze die voor die persoon beschamend is.