Deltaplan

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN
Deltaplan

Op 21 februari 1953, twintig dagen na de watersnoodramp, stelt Jacob Algera de Deltacommissie op. Deze commissie krijgt de opdracht om met plannen te komen die een dergelijke ramp in de toekomst moet voorkomen. Ze moeten kiezen tussen twee opties: 1, het verhogen en versterken van ruim duizend kilometer dijklengte of 2, het afsluiten van enkele zeegaten waardoor de door stormvloeden bedreigde kustlijn wordt verkort. De enige eis die wordt gesteld is dat de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg open moeten blijven om een goede bereikbaarheid van de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam te waarborgen.

 

 

 
Om het zuidwestelijke deel van Nederland te beveiligen tegen overstromingen werden, naast verhoging van de dijken langs de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde, dammen en waterkeringen gebouwd. Het plan werd in fasen uitgevoerd. Door de Deltawerken werd de kustlijn met 700 km. verkort. De belangrijkste Deltawerken zijn:
-       De stormvloedkering in de Hollandse IJssel (1958)
-       De Zandkreekdam (1960)
-       De Veersegatdam (1961)
-       De Haringvlietdam met sluizen (1971)
-       De Brouwersdam (1972)
-       Oosterscheldedam (1985)
-       Oester- en Philipsdam (1980)
-       Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (1997)
Bron: Ben Hendriks