Prinsjesdag

  • AFDRUKKEN
  • VERSTUREN

Prinsjesdag

Elke 3e dinsdag in september is het Prinsjesdag. De Koning rijdt met de Gouden Koets naar de Ridderzaal en leest daar de Troonrede voor. Later op de dag gaat de minister van Financiën met het koffertje naar de Tweede Kamer om de Miljoenennota en de rijksbegroting aan te bieden

Aanbieden Miljoenennota en rijksbegroting

Later die dag overhandigt de minister van Financiën de Tweede Kamer een overzicht van de kosten van de plannen die in de Troonrede zijn aangekondigd.Hij gaat met het koffertje naar de Tweede Kamer en biedt daar de Miljoenennota en de rijksbegroting aan. Daarin staat hoeveel geld de regering het komende jaar voor de verschillende plannen beschikbaar stelt. En waar dat geld vandaan komt.

Miljoenennota

De Miljoenennota is een toelichting op de rijksbegroting. Het vat de belangrijkste plannen en keuzes van het kabinet samen en geeft aan wat die plannen kosten.

Wat staat er in de Miljoenennota?

De Miljoenennota zet de verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid op een rij. Het gaat in op de financiële en economische situatie van Nederland en de verwachte ontwikkelingen.

De Miljoenennota geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
  • Wat gaan die plannen kosten?
  • Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
  • Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
  • Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
  • Voldoen we aan Europese afspraken en doelen?
  • Hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Belastingplan

Naast de rijksbegroting en

Miljoenennota ontvangt de Tweede Kamer op Prinsjesdag ook het Belastingplan.

Het Belastingplan is een fiscaal wetsvoorstel. Het regelt voor een belangrijk deel de wijzigingen die nodig zijn aan de inkomstenkant van de Rijksbegroting.